استاندارد ایران و روشهای آزمون زعفران
استاندارد ایران و روشهای آزمون زعفران

استاندارد ایران و روشهای آزمون زعفران, استاندارد ایران و روشهای آزمون زعفران

Iranian-standard-and-saffron-test-methods

استاندارد ایران و روشهای آزمون زعفران
استاندارد ها و آئین کار زعفران در ایران
تضمین کننده کیفیت محصول زعفران رعایت استانداردهای مربوطه می باشد.
در مورد زعفران که برای وزن کم بهای زیاد پرداخت می شود،
رعایت استاندارد های مربوطه ضروری می باشد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد زیر را تدوین نموده است.
در سطح جهانی نیز استاندارد هایی موجود است.
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری و روش های آزمون زعفران می باشد
و در مورد زعفران هایی کاربرد دارد که به اشکال رشته های بریده یا پودر (گرد) باشند.
در این استاندارد پس از تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته،
ویژگی های مورد نیاز زعفران تعیین شده است
و به شماره ۱-۲۵۹ استاندارد ملی ایران با عنوان “زعفران،ویژگی ها” توسط موسسه استاندارد صنعتی ایران منتشر گردیده است.

 

استاندارد ایران و روشهای آزمون زعفران
روش های آزمون زعفران :

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های مناسب آزمون زعفران است
که از گلهای گیاه زعفران بدست می آید
و در مورد زعفران رشته ای بریده و گرد زعفران کاربرد دارد.
در این استاندارد علاوه بر ارائه و تشریح آزمون های عمومی زعفران
نظیر اندازه گیری میزان رطوبت و مواد فرار،
خاکستر و خاکستر نامحلول در اسید،
شناسایی زعفران،
آزمون میکروسکوپی گرد زعفران،
روش اندازه گیری ویژگی های اصلی زعفران (پیکروکروسین، سافرانال و کروسین)
به روش اسپکتوفتومتری شرح داده شده است.
این استاندارد با عنوان زعفران- روشهای آزمون با شماره ۲-۲۵۹ توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر گردیده است.
قیمت خرید و فروش زعفران طبق آنالیز آزمونهای فوق درجه بندی و قیمت گذاری می شود که  این آزمون و استاندارد ها قیمت زعفران را بسیار در تجارت ایران و بین المللی و قیمت جهانی پر اهمیت می کند

 

ویژگی های میکروبی و روشهای آزمون زعفران:

این استاندارد در مورد ویژگی های میکروبی زعفران
جهت مصارف داخلی و صادرات به صورت های رشته ای کامل و رشته ای بریده و پودر زعفران کاربرد دارد.
با توجه به مراحل مختلف تولید زعفران از جملع برداشت و جمع آوری گلها در مزارع،
حمل و نقل گل، جداسازی کلاله ها، خشک کردن،آماده سازی و بسته بندی نهایی
که عمدتا با دست انجام می گیرد ،
انجام آزمون های میکروبی در زعفران ضروری بوده و کنترل و دقت بیشتری را جهت جلوگیری از آلودگی های میکروبی اولیه و ثانویه فراهم می آورد.

 

آیین کار برداشت و فرآوری زعفران:

هدف از نگارش این آئین کار، تدوین روش مناسب برداشت و آماده سازی زعفران می باشد.
این آیین کار پس از ارائه تعاریف و اصطلاحات لازم،
مراحل برداشت و فرآوری زعفران شامل
برداشت، فرد جمع کننده، جابجایی و ترابری گل، جداسازی کلاله و خشک کردن و نگهداری زعفران
را به طریق مطلوب ارائه نموده است.
این آیین کار توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر گردیده است.

با کمک استانداردها تقلب را تشخیص دهیم

برخی از استانداردهای ایزو می توانند با تقلب مبارزه کرده
و به فرایندهای تشخیص کیفیت زعفران کمک کنند.
زمانی زعفران خالص شناخته می شود که الزامات استاندارد ISO 3632 را برآورده کرده
و هیچ ماده و جوهر خارجی به محصول طبیعی اضافه نشده باشد.

استانداردهای ISO 3632-1:2011 و ISO 3632-2:2010
روش های آزمون را برای دسته های مختلف از زعفران خشک شده، شامل پودر، رشته ای و رشته ای بریده تعیین می کنند.

این استانداردها برای تحلیل دوام مزه، عطر و رنگ ادویه استفاده می شود
که بدون این سه مورد، زعفران تقلبی و فاقد ارزش می باشد.
علاوه بر آن، استانداردهای فوق می توانند به آزمایشگاه ها برای تشخیص زعفران خالص از ناخالص کمک کنند.

تقلب بیشتر در پودر زعفران اتفاق می افتد که می توان ادویه جات ارزان تر را برای افزایش حجم به آن اضافه نمود.
یکی دیگر از روش های افزایش قیمت، خشک نکردن زعفران است که با این کار وزن زعفران بیشتر محاسبه می شود.
بنابراین استانداردها به تعیین سطح خشک شدگی نیز کمک کرده
و همچنین در مورد چگونگی بسته بندی زعفران به منظور جلوگیری از اثرات محیطی بر آن، پیشنهاداتی ارائه می دهند.

زعفران گواهی شده به حمایت از حقوق مصرف کننده کمک می کند

دکتر A. Jayathilak گفت:
“روش های مختلف جعل در زعفران، دغدغه و مشکل دائمی مصرف کنندگان است.
تفاوت کیفیت زعفران نواحی مختلف و نوسانات قیمتی متعاقب این موضوع نیز گیج کننده است.

بنابراین کیفیت زعفران با یک گواهی براساس استاندارد ISO 3632 در بازار جهانی تایید می گردد.”

 

استاندارد ایران و روشهای آزمون زعفران | قیمت خرید فروش زعفران درموریس |سایت خرید زعفران

سازمان ملی استاندارد ایران 

تهیه استاندارد جهانی برای زعفران

زعفران عمده صادراتی با گواهی استاندارد

بهترین حالت نگهداری زعفران چیست؟

اطلاعات کاملی از زعفران ایرانی 

Iranian-standard-and-saffron-test-methods